Definitivně ukončujeme systém, na kterém byla Opencard vydávána, a to v podstatě znamená absolutní tečku za celým tím příběhem, který Prahu stál 1,7 miliardy korun. Nikdo nemusí mít obavy, že by konec toho systému způsobil nějaké komplikace nebo nepříjemnosti.

Adriana Krnáčová
primátorka hl. m. Prahy

Adriana Krnáčová, primátorka hl. m. Prahy
Jsem rád, že byl přijat můj návrh na zlevnění těch položek ceníku pro zóny placeného stání, které byly zbytečně vysoké. Sníží se tak finanční zátěž pro velké množství Pražanů i živnostníků. V neposlední řadě pak ulevujeme zdravotně postiženým.

Petr Dolínek
náměstek primátorky

Petr Dolínek, náměstek primátorky
Náměstí OSN ve Vysočanech čeká velká změna. Nové přechody, chodníky, lavičky nebo stromy a mnohé další. Věřím, že návrhy v nově schválené studii napomůžou náměstí oživit a učinit z něj příjemné místo nejen pro místní obyvatele.

Petra Kolínská
náměstkyně primátorky

Petra Kolínská, náměstkyně primátorky
Jsem ráda, že jsme po konstruktivních jednáních došli ke společnému návrhu efektivního přerozdělení části přebytku. Tímto krokem podpoříme více než 100 projektů v oblastech školství a sportu, zkvalitnění veřejného prostoru, služeb pro občany a návštěvníky Prahy, v sociální oblasti a zdravotnictví nebo v oblasti pořízení a rekonstrukce majetku hl. města Prahy.

Eva Kislingerová
náměstkyně primátorky

Eva Kislingerová, náměstkyně primátorky
Nyní máme reálné vyhlídky, že za dva roky touto dobou, tedy na začátku letní sezóny, budou moci návštěvníci opět využít Šlechtovku pro odpočinek a společenská setkávání.

Jan Wolf
radní hlavního města

Jan Wolf, radní hlavního města
Praha považuje péči o potřebné za jednu ze svých priorit, proto jsme na HELPfair pozvali přes sto organizací a občanských sdružení. Chceme, aby na tomto veletrhu sociálních služeb byly prezentovány všechny znevýhodněné skupiny a nikdo nebyl opomenut.

Daniel Hodek
radní hlavního města

Daniel Hodek, radní hlavního města
shish